search
top

Varsaklar

Türkler, tarih ve kültür zenginliği ile dünyanın önde gelen köklü milletlerinden biridir. Fakat Türkoloji ile ilgili çalışmaları önce Çin, sonra Fars, Arap, Rus ve Avrupalı araştırmacıların yaptığını biliyoruz. Yenisey ve Orhun Abideleri gibi tarihî ve kültürel değerimizi bizden önce yabancıların araştırması, incelemesi ve çözmesi acı bir durumdur. 700’lü yıllarda taşlara kazınan Orhun Abideleri üzerinde Danimarkalı Vilhelm Thomsen ve Rus W. Radloff kadar Türkler çalışmış mıdır? Rusya, ABD, Almanya ve daha birçok ülkeden araştırmacılar çeşitli amaçlarla Türk dünyasını masa başında değil, yerinde didik didik araştırıyor ve inceliyorlar. Ama biz bunu yapamamışız veya yapamıyoruz. Bir Fransız şöyle der: “Bu milletin tek eksiği, eşsiz başarılarını yüceltmek için tarihçilerinin olmayışı” dır.
….
Bu çalışmanın konusuna bir köy sosyo-psikolojisi demek mümkündür. Çünkü Konakkuran köyü sosyolojik ve psikolojik yönlerden ele alınmaktadır. İncelenen bu köy, çok geniş bir coğrafyaya dağınık bir şekilde yerleşmiş ve bir muhtarlığa bağlı üç ayrı yerleşim biriminden oluşmuştur. Üçü de yaşantı bakımından birbirlerinden farklı değildir. Dolayısıyla üç mahalleyi de ayrı ayrı ele almak yerine diğer mahalleler, hatta komşu köyler hakkında da fikir verebilecek olan Payamgüneyi Mahallesi ile çalışma sınırlandırmıştır.

Eser; Varsaklar, köyün tanıtımı, sosyo-psikolojisi ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Birinci bölümde Varsak boyu hakkında genel bilgiler verilmekte, ikinci bölümde, köy ana hatları ile tanıtılmakta, üçüncü bölümde, köyün toplumsal ve bireysel hayatı üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde köydeki günlük ve kültürel hayat incelenirken üç kuşak göz önünde bulundurulmuştur. Birinci kuşak şu anda hayatta değildir. Bugünün yaşlıları olan ikinci kuşaktan birinci kuşakla ilgili bilgiler toplanmıştır. Üçüncüsü olan genç kuşak ile görüşme ve aynı zamanda gözlemler yapılmıştır. Zaman zaman bu kuşaklar arasında mukayese yapma yoluna da gidilmiştir. Bu bağlamda köyde yaşanan kültürel evrilmeye dikkat çekilmiştir. Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılmaktadır.

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.

top