search
top

Varsak, Farsak ve Karsak Olarak Geçen Türkiye’deki Yer Adları

7. Varsak, Farsak ve Karsak Olarak Geçen Türkiye’deki Yer Adları

1. Adana Bölgesinde (Varsak Üyüğü)
2. Antalya, Korkutelinde (Farsak Yaylası)
3. Antalya, merkezde (Varsak Kasabası)
4. Balıkesir, Balya’da (Farsak Köyü)
5. Bursa, Orhangazi’de (Karsak Köyü)
6. Isparta’da (Farsak Mahallesi)
7. Konya Bölgesinde (Varsak Deresi-Kuyusu)
8. Konya, Doğanbey nahiyesi (Varsaklar Köyü Varsak Deresi ve Öreni)
9. Konya, Ermenek arasında (Farsak, yer adı)
10. Kütahya, merkezde (Karsak Köyü)
11. Osmaniye, Düziçi’nde (Farsak Köyü)
12. Kayseri, merkezde (Varsak Mahallesi, 16. yüzyılda)
13. Tarsus Karaman arasında (Varsak-İli)
14. Silifke’de (Varsak Dağı)

Son yıllarda çeşitli Türk boyları üzerinde özellikle de Türkmenler üzerinde ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken tefrikaya yol açabilecek bir kapının aralanmasına fırsat verilmemelidir. Bu hassas noktaya çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü bu alanlar birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler için istismara açık alanlardır. Selçuklunun son, Osmanlının da ilk dönemindeki beylikler ve bu beylikler aralarındaki sürtüşmeler, küçük olsun benim olsun mantığının bir sonucuydu. Hâlbuki birlik ve beraberlikten doğan irilik, aynı zamanda diriliği ve güçlülüğü de beraberinde getirir.
Bu tür çalışmalarda, her Türk boyunun bütünün bir parçası olduğuna özellikle vurgu yapmak gerekir. Çünkü bir milleti bölmek isteyenler aile, kabile ve boy gibi grupları o milleti ayrıştırmak için kullanmak isterler. Maalesef Türk milleti tarihte bu oyunla her zaman karşılaşmıştır. Örneğin, 1853-56 yıllarında Kırım Harbi sırasında Osmanlı asker sayısını artırmak istiyordu. O dönem Anadolu’nun kimi yerlerinden asker alınamıyordu. Onlardan biri de Kozanoğlularıydı. Bu sırada İngiltere’nin İstanbul Büyükelçilik Baş tercümanı Pizani, Mustafa Reşit Paşa’ya gelerek: “Eğer teminat verirseniz biz Kozanoğlunu muharebeye sevk ederiz.” teklifinde bulundu. Dışarıdan bir elin Kozanoğlularına müdahale etmesinin nelere mal olacağını iyi bilen Mustafa Reşit Paşa, Pizani’nin bu oyununa gelmedi.

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.

top