search
top

Hakkımda

İlkokulu köyde, orta ve liseyi kasabada, üniversiteyi ise kentte okudu. Anadoluyu gezdi, Balkanları ve Türkistanı gördü. Evrenin merkezinde insan olduğunu idrak etti. Öğrenmenin ve öğretmenin kutsallığına inandı. Paylaşmanın önemini farketti. Bu uğurda çaba sarfediyor.
Türkmenistandan Anadoluya, 2007
Bir Akşam Vakti, 2007
Türkistanda Parlayan Bir Yıldız Türkmenistan, 2012
Türkmenistan Tarihinde Eğitim-Bağımsızlık-Din, 2012
Oğuz Türkmen Boylarından Varsaklar, 2012
Masal Bakışlı Çocuklar, 2012 adlı kitap çalışmaları yanında Türk Dünyası Araştırmaları, Turan, Haber Ajanda, Güneş, Yaren, Beyza, Yurt Çocuk ve Gonca dergilerinde çeşitli şiir ve yazıları yayımlandı.

top