search
top
Aktif Kategori: TARİHTEN

Varsaklar ve Şah İsmail

6. Varsaklar ve Şah İsmail Şah İsmail, aslında Şeyh Cüneyt’in Anadolu Türkmenleri arasında ekmiş olduğu tohumların meyvelerini topluyordu. Şah İsmail, yanında sadık birkaç yüz kişi ile müritlerini toplamak için Erzincan yöresindeki Saru-Kaya yaylasına geldi. Buradan etrafa adamlar göndererek müritlerinin yanına gelmesini istedi. Bu çağrı üzerine müritleri akın akın... devamı

Varsak, Farsak ve Karsak Olarak Geçen Türkiye’deki Yer Adları

7. Varsak, Farsak ve Karsak Olarak Geçen Türkiye’deki Yer Adları 1. Adana Bölgesinde (Varsak Üyüğü) 2. Antalya, Korkutelinde (Farsak Yaylası) 3. Antalya, merkezde (Varsak Kasabası) 4. Balıkesir, Balya’da (Farsak Köyü) 5. Bursa, Orhangazi’de (Karsak Köyü) 6. Isparta’da (Farsak Mahallesi) 7. Konya Bölgesinde (Varsak Deresi-Kuyusu) 8. Konya, Doğanbey... devamı

Varsaklar ve Şeyh Cüneyt

5. Varsaklar ve Şeyh Cüneyt Varsak Türkmenleri, Oğuzlara mensup çeşitli boyların birleşmesinden oluşan bir teşekküldü. Bu teşekkül oba, cemaat (aşiret), taife ve boyların birleşmesiyle oluşuyordu. Obalar birleşerek aşireti, aşiretler birleşerek taifeyi, taifeler de birleşerek boyları oluştuyordu. Tarsus Sancağı’nda; Kusun, Ulaş, Kuştemur, Esenlü, Gökçelü, Elvanlu ve... devamı

Varsakların Yaşadığı Coğrafya

4. Varsakların Yaşadığı Coğrafya Tarihi kayıtlardan anlaşıldığına göre Varsakların Anadolu’da yaşadıkları yer Adana, Mersin, Tarsus ve Antalya bölgeleridir. Ancak çeşitli nedenlerle bu bölgeden yapılan göçler neticesinde farklı yerlere dağılmışlardır. Bu konuda Alman seyyahlar Fraylic ve Ravlig, şu bilgileri verir: Farsak aşiretleri, Bağdat demir yolunun güney... devamı

Varsakların Katıldığı Bazı Savaşlar

3. Varsakların Katıldığı Bazı Savaşlar Varsakların tarihî seyrine genel olarak bakıldığında ya Memlûklülerin yanında süvari, ya Karamanlıların yanında Osmanlıya karşı kılıç kuşanan veya bir derebeyin piyadesi olarak savaştıkları görülür. Varsak adı, daha çok Karamanoğluları Beyliği ile gündeme gelmiştir. I. Murat’ın 1360’lı yıllarda Avrupa’da yaptığı... devamı

« Previous Entries

top