search
top
Aktif Kategori: KÜLTÜR HAZİNEMİZDEN

Turşu Vakti

Güz gelince köyde her aile domates, biber ve lahana gibi sebzelerden kışlık turşusunu yapardı. Bostanının son ürünleri toplanır temizlenir ve turşu kaplarına yerleştirilir. Turşunun en önemli yanını onun tuz oranını ayarlamak oluşturur. Turşu suyunu herkes hazırlayamaz. Onu en iyi köyün yaşlı kadınları bilir ve genç kızlar taze gelinler turşu suyunu hazırlamak için onlara... devamı

O Köy Bizim Köy

BİZİM KÖY Köyde hayat; ev, bağ bahçe, tarla ve hayvanlar arasındaki gidiş gelişlerden ibarettir. İşinden eve dönen insanlar genellikle akşam yemeklerini yedikten kısa bir süre sonra yatarlar. Çoğu zaman yatsı vaktini bile beklemezler. Yatsı namazını, sabah vakti girmeden kalkarak kılarlar. Köyde vakit, ya horoz ötüşüne ya da gökteki “Ülker”e (yedi yıldızdan oluşan bir... devamı

Anadoluda Köy Bahçeleri

Bahçeler köy hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Köylerde hemen herkesin bir bahçesi vardır. Köylüler yiyeceği meyve ve sebzeleri kendi bahçesinde yetiştirir ve yılın önemli bir kısmını bahçesinde geçirir. Bağ, bahçe veya bostan olsun hepsinin etrafı ağılla çevrilir. Bahçe yapılacak yerin seçimi, ağıl yapma, bahçeyle suyu buluşturma, bahçeye yapılan ekim ve... devamı

LEYLA!

Kültürümüzde Leyla, ya bir bayan adı, veya dillere destan olan Leyla ile mecnun hikâyesindeki Mecnun’u halden hale sürükleyen kız olarak, ya da “Leyla gibi olmuş” şeklinde olumsuz bir mana ile bilinir. Leyla Arapçadan dilimize giren bir isimdir ve gece demektir. Türk kültür tarihine bakıldığında Leyla ile ilgili birçok türkü söylenmiş, şiirler yazılmış, hikâyeler... devamı

Anadoluda Ekin Ekme Kültürü

Aşağıda anlatılan iş ve işlemler hala Anadolunun birçok dağ köylerinde devam etmektedir. Köylüler henüz ekin ekme zamanı (eylül) gelmeden “bider” ini (tohum) hazırlar. Ayrıca çift sürme ile ilgili diğer bütün hazırlıklar da tamamlanır. Örneğin saban, boyunduruk, ok, zelve, saban demiri, meses gibi alet ve edevat gözden geçirilir, varsa eksikler giderilir. Bu arada at veya... devamı

« Previous Entries

top